அலெக்சேய் தல்ஸ்தோய் அக்கினிப் பரீட்சை

nam a22 7a 4500
170705b1978 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6874
|b tam
0 _ |a அலெக்சேய் தல்ஸ்தோய் |a Alekcēy talstōy
1 0 |a அலெக்சேய் தல்ஸ்தோய் அக்கினிப் பரீட்சை :|b1 மூன்றும் பாகம் சோகம் சூழ்ந்த காலை நேரம்
1 0 |a Alekcēy talstōy akkiṉip parīṭcai :|b1 Mūṉṟum pākam Cōkam cūḻnta Kālai nēram
0 _ |b /
_ _ |a 3 edition
_ _ |a மாஸ்கோ |b முன்னேற்றப் பதிப்பகம் |c 1978
0 _ |a ரகுநாதன் |d 1923 |e translator
0 _ |a Rakunātan̲,
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0006874
கருத்து தெரிவிக்க