ஆவணங்களில் காரைக்கால் 1817 - 1870

nam a22 7a 4500
170701b2005 ii d00 0 tam d
_ _ |a 6742
|b tam
1 _ |a முருகேசன், சோ. |a Murukēcan̲, Cō. (Cōmacuntaram) |d 1927
1 0 |a ஆவணங்களில் காரைக்கால் 1817 - 1870
1 0 |a Āvaṇaṅkaḷil kāraikkāl 1817 - 1870
0 _ |b /
_ _ |a 1 edition.
_ _ |a புதுச்சேரி |b புதுச்சேரித் திராவிடவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2005
0 _ |a வெளியீட்டு எண் |v 5
0 _ |a காரைகால் போராட்டம், இதர வரிகள், சாலைகள், அரிசி ஏற்றுமதி, கடல் வணிகம், கூலிகள் ஏற்றுமதி
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006742
கருத்து தெரிவிக்க