உலகை உய்வித்த உத்தமர்

nam a22 7a 4500
191015b1965 ii 000 0 tam d
_ _ |a நாரயணசாமி, அ. |a Nārāyaṇacāmi, A.
_ |a உலகை உய்வித்த உத்தமர் |c -
|b /
_ _ |a 1 ed.
_ |a சென்னை |b ஈஸ்டர்ன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் |c 1965
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005303
கருத்து தெரிவிக்க