அகத்தியமுனிவரருளிச்செய்த பெருநூல். வயித்தியகாவியம் சூருள

nam a22 7a 4500
181110b1897 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7288
_ _ |a IN-ChTVA |b tam |d IN-ChTVA
0 _ |a அகத்தியர் |a Akattiyar
1 0 |a அகத்தியமுனிவரருளிச்செய்த பெருநூல். வயித்தியகாவியம் சூருள |c இஃது சிதம்பரம் குருநாத்சுவாமிகளால் பார்வையிடப்பட்டு நுங்கம்பாக்கம் அருணகிரி முதலியார் அவர்களது அம்பாளச்செந்திரசாலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
1 0 |a Akattiyamuṉivararuḷicceyta perunūl. Vayittiyakāviyam cūruḷa
0 _ |b /
_ _ |a நுங்கம்பாக்கம் |b அம்பாளச்செந்திரசாலை |c 1897
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v சித்த மருத்துவம்
0 _ |a பாஷாணசுத்தி, லிங்க சுத்தி, நாகசுத்தி, லோகமாரணம், சித்தமருத்துவப் பெருவாயில்,
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007288
cover image
கருத்து தெரிவிக்க