கறவை மாடு

nam a22 7a 4500
191015b1957 ii 000 0 tam d
_ _ |a கணபதி ஐயர், ச. கு. |a Kaṇapati aiyar, ca. Ku.
_ |a கறவை மாடு |c -
|b /
_ _ |a revised 2 edition.
_ |a சென்னை |b கிராமஜோதி நூலகம் |c 1957
_ _ |a பசுவும் பாரதமும், உணவு கொடுத்தல், தீவனப் பயிர்கள், பால் பண்ணை
_ _ |8 தமிழ்நாடு ஆவணக்காப்பக நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0005670
கருத்து தெரிவிக்க