குடிசார் எந்திரவியல், பொறிமுறை எந்திரவியற் சொற்றொகுதி

nam a22 7a 4500
170711b1966 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7147
|b tam
1 0 |a குடிசார் எந்திரவியல், பொறிமுறை எந்திரவியற் சொற்றொகுதி
1 0 |a Kuṭicār entiraviyal, poṟimuṟai entiraviyaṟ coṟṟokuti
1 1 |a Glossary of Technical Terms in Civil AND Mechanical Engineering
_ _ |a இலங்கை |b இலங்கை அரசாங்க அச்சகம் |c 1966
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007147
கருத்து தெரிவிக்க