அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு

nam a22 7a 4500
170711b1931 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7090
|b tam
1 _ |a அருமருந்தைய தேசிகர், திருச்செந்தூர் |a Arumaruntaiya tēcikar, Tiruccentūr
1 0 |a அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு |c சென்னைச் சர்வகலாசாலை தமிழ் லெக்ஸிகன் பதிப்பாசிரியர் எஸ். வையாபுரிப் பிள்ளை பரிசோதித்தது
1 0 |a Arumporuḷ viḷakka nikaṇṭu
0 _ |b /
_ _ |a மதுரை |b தமிழ்ச்சங்க முத்திராசலை |c 1931
0 _ |a செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் |v 54
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007090
கருத்து தெரிவிக்க