வெள்ளகால் ப. சுப்பிரமணிய முதலியார்

nam a22 7a 4500
191015b2008 ii 000 0 tam d
_ |a வெள்ளகால் ப. சுப்பிரமணிய முதலியார் |c -
|b /
_ _ |a 1 edition
_ |a சென்னை |b உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் |c 2008
_ |a வெளியீடு எண் |v 587
_ _ |a இராசேந்திரன், ம., சிவகாமி,ச. |d -1951 |e publisher |q -
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006031
கருத்து தெரிவிக்க