இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார்

nam a22 7a 4500
191015b1999 ii 000 0 tam d
_ _ |a 8126007869
_ _ |a சாம்பசிவனார்,ச. |a Cāmpacivaṉār,ca.
_ |a இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் |c -
|b /
_ _ |a முதல் வெளியீடு
_ |a புதுதில்லி |b சாகித்திய அக்காதெமி |c 1999
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006391
கருத்து தெரிவிக்க