வராங்கன் கதை

nam a22 7a 4500
191015b1996 ii 000 0 tam d
_ |a வராங்கன் கதை |c -
|a DESTINY AND DIVINITY |b /
_ _ |a 1st edition
_ |a Madras |b Institute of Asian studies |c 1996
_ |a வெளியீடு எண் |v 41
|a In Tamil and English
_ _ |a Hikosaka Shu ., John samuel,G., Parimaṇan̲, Mū., Rajarathinam, R. |d 1947.- 1948 |e trl.- editors
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006275
கருத்து தெரிவிக்க