அருணாசல புராணம்

nam a22 7a 4500
170729b1906 ii d00 0 tam d
_ _ |a 7795
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சைவ எல்லப்பநாவலர் |a Caiva ellappanāvalar
1 0 |a அருணாசல புராணம் :|b1 மூலமும் உரையும் |c இஃது கோகுலாபுரம் அருணாசல முதலியாரால் பார்வையிடப்பட்டு
1 0 |a Aruṇācala purāṇam :|b1 Mūlamum uraiyum
0 _ |b /
_ _ |a திருப்பதி |b கலைக்கியான முத்திராஷர சாலை |c 1906
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0007795
கருத்து தெரிவிக்க