அகப்பொருள் விளக்கம்

nam a22 7a 4500
171213b1907 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8206
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a நாற்கவிராச நம்பி
0 0 |a அகப்பொருள் விளக்கம் |c நாற்கவிராச நம்பி இயற்றிய, அகப்பொருள் விளக்கம் மூலமும் உரையும்., இவை யாழ்ப்பானத்துத் தெல்லிப்பழை வித்துவான் சிவாநந்தையரால் பரிசோதித்து கொக்குவில் சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலையில் பதிப்பிக்கப்பட்டன.
_ _ |a யாழ்ப்பாணம் |b சோதிடப்பிரகாசயந்திரசாலை |c 1907
_ _ |a viii, 119 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a இலக்கணம்
0 _ |a அகப்பொருள் இலக்கணம், நாற்கவிராச நம்பி, அகப்பொருள்,.
0 _ |a சிவாநந்தையர் வித்துவான்
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008206
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க