அழகர்கலம்பகம்

nam a22 7a 4500
171214b1891 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8225
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a அழகர்கலம்பகம் :|b1 மூலபாடம் |c திருமாலிருஞ்சோலைமலை, அழகர்கலம்பகம் மூலபாடம்
_ _ |a முதற்பதிப்பு
_ _ |a சென்னை |b கலாரத்நாகரம் |c 1891
_ _ |a 38 p.
_ _ |a In Tamil
_ 0 |v கலம்பகம்
0 _ |a கலம்பகம், அழகர், அழகர்மலை,.
0 _ |a புஷ்பரதசெட்டியார், ஊ.
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008225
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க