புறநானூறு

nam a22 7a 4500
191015b1968 ii 000 0 tam d
_ |a புறநானூறு |c -
|b /
_ _ |a reprints
_ |a சென்னை |b திருநெல்வேலித் தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் |c 1968
_ |a கழக வெளியீடு |v vol. 2
_ _ |a புறநானூறு
_ _ |a துரைசாமிப் பிள்ளை,ஔவை, சு. |d 1902-1981-1902-1981 |e ed. |q -
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006788
கருத்து தெரிவிக்க