ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீஆதிநாதர் ஆழ்வார்கோவில் வரலாறு

nam a22 7a 4500
191015b1983 ii 000 0 tam d
_ |a ஆழ்வார்திருநகரி ஸ்ரீஆதிநாதர் ஆழ்வார்கோவில் வரலாறு |c -
|b /
_ _ |a 3 edition
_ |a சென்னை |b திருமலை தெய்வம் ஆர்ட் பிரிண்டர்ஸ் |c 1983
_ _ |a அழகர் இராமானுஜம், வெ. |d - |q -
_ _ |8 உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
_ _ |a TVA_BOK_0006679
கருத்து தெரிவிக்க