ஆழ்வார்கள் காலநிலை

nam a22 7a 4500
171212b1929 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8192
_ _ |c ரூ. 1.40
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a இராகவையங்கார், மூ.
0 0 |a ஆழ்வார்கள் காலநிலை :|b1 (முதற்பகுதி) |c சென்னை யூனிவர்ஸிடி தமிழ் லெக்ஸிகன் ஆபிஸ் தலைமைப்பண்டிதர் இராமாநாதபுரம் மு.இராகவையங்கார்
_ _ |a சென்னை |b தமிழர் கல்விச்சங்கப் பிரசுரம் |c 1929
_ _ |a ii, 201 p.
0 _ |v முதற்பகுதி
_ _ |a In Tamil
0 _ |a முதலாழ்வார்கள், ஆண்டாள், பெரியாழ்வார், குலசேகரப் பெருமாள்,
_ _ |8 கன்னிமாரா பொது நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008192
அரிய நூல்கள் - Rare books
கருத்து தெரிவிக்க