ஆசிரிய நிகண்டு

nam a22 7a 4500
180104b2008 ii d00 0 tam d
_ _ |a 8388
_ _ |c ரூ. 40.00
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஆசிரிய நிகண்டு |c இது, புலவர் வீ. சொக்கலிங்கம் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது.
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ _ |a தஞ்சாவூர் |b சரசுவதி மகால் நூலகம் |c 2008
_ _ |a xxviii, 54 p.
0 _ |a சரசுவதி மகால் நூலகம் |v இரண்டாம் பாகம் |x 259
_ _ |a I
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a நிகண்டுகள்
0 _ |a நிகண்டு, வீ. சொக்கலிங்கம்,
0 _ |a சொக்கலிங்கம், வீ.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0008388
நிகண்டுகள் - Thesaurus
கருத்து தெரிவிக்க