மத்யமவியாயோகம்

nam a22 7a 4500
191015b1937 ii 000 0 tam d
_ _ |c அணா. 2
_ |a மத்யமவியாயோகம் |c நியாயவாதியாகவும் இராமேசுவரம் தேவஸ்தானக் கல்லூரி அத்தியஷராகவும் இருந்த ப்ரும்மஸ்ரீ V. S. ராமஸ்வாமிசாஸ்திரி அவர்களால் வடமொழியிலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பெற்றது.
_ |a மதுரை |b மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் |c 1937
_ |a செந்தமிழ்ப் பிரசுரம் |v 65
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a இலக்கியம், மத்யமவியாயோகம்,
_ _ |a ராமஸ்வாமிசாஸ்திரி, V. S.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009293
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க