இரத்தினத்திரயம் போககாரிகை நாதகாரிகை மோஷகாரிகை பரமோஷ நிராசகாரிகை

nam a22 7a 4500
191015b1927 ii 000 0 tam d
_ |a இரத்தினத்திரயம் போககாரிகை நாதகாரிகை மோஷகாரிகை பரமோஷ நிராசகாரிகை |c இவை சிவாகம சித்தாந்த பரிபாலன சங்கத்துச் சமஸ்கிருத பண்டிதர் நா. கிருஷ்ணசாஸ்திரிகளாலும் வியாகரணசிரோமணி மு. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளாலும் மொழிபெயர்க்கப்பெற்று சங்கத்துச் சித்தாந்த சாத்திரபோதகர் பொ. முத்தையா பிள்ளை அவர்களால் பரிசோதிக்கப்பெற்று பதிப்பிக்கப்ப்ட்டது.
_ |a தேவகோட்டை |b சிவாகம சித்தாந்த பரிபாலன சங்கம் |c 1927
_ _ |a xxv, (419+9) 428 p.
_ |a சிவாகமசித்தாந்த பரிபாலன சங்கத்து வெளியீடு |v 10
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a இலக்கியம், இரத்தினத்திரயம் போககாரிகை நாதகாரிகை மோஷகாரிகை பரமோஷ நிராசகாரிகை, இரத்தினத்திரயம், போககாரிகை, நாதகாரிகை, மோஷகாரிகை, பரமோஷ நிராசகாரிகை,
_ _ |a கிருஷ்ணசாஸ்திரிகள், நா. |d -- |q --
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009301
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க