ஆருளுடைச் சோழ மண்டலம்

nam a22 7a 4500
180516b1976 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9178
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 _ |a சேதுராமன், என்.
0 0 |a ஆருளுடைச் சோழ மண்டலம் :|b1 ஸ்ரீபுஜண்டரின் அருள்வாக்கின் அடிப்படையில் சாசனச் சான்றுகளின் துணைகொண்டு சோழ மன்னர்களின் சரித்திரத்தின் ஒரு பகுதியையும் பல்லவராயன்பேட்டைச் சாசனத்தையும் ஆராய்ந்து விளக்கும் வரலாற்று நூல் |c இந்நூல் என், சேதுராமன் அவர்களால் இயற்றப்பட்டது.
_ _ |a முதல் பதிப்பு
_ _ |a கும்பகோணம் |b ராமன் & ராமன் பிரைவேட் லிமிடெட் |c 1976
_ _ |a vi, (280+7) 287 p.
_ _ |a In Tamil & English
_ 0 |a வரலாறு
0 _ |a ஆருளுடைச் சோழ மண்டலம்,
_ _ |8 அரசினர் கீழ்த்திசைச் சுவடிகள் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009178
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க