ஸ்ரீராமாயண தனிச்லோகம்

nam a22 7a 4500
191015b ii 000 0 tam d
_ _ |c ரூ. 3.50
_ _ |a பெரியவாச்சான்பிள்ளை
_ |a ஸ்ரீராமாயண தனிச்லோகம் |c பரமகாருணிகரான பெரியவாச்சான்பிள்ளை அவர்கள் அருளிச்செய்த ஸ்ரீராமாயண தனிச்லோகம் என்னும் இந்நூல் S.கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார் அவர்களால் பதிப்பிக்கப்பட்டது. |n Volume xiii- Part I
_ _ |a இரண்டாம் பதிப்பு
_ |a திருச்சி |b ஸ்ரீவைஷ்ண்வ ஸுதர்னம்
_ _ |a vii, 395 p.
|a In Tamil
_ _ |a இலக்கியம்
_ _ |a ஸ்ரீராமாயண தனிச்லோகம்,
_ _ |a கிருஷ்ணஸ்வாமி அய்யங்கார், S.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009259
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க