ஆயுர்வேத ஸாரம்

nam a22 7a 4500
180518b1960 ii d00 0 tam d
_ _ |a 9418
_ _ |c ரூ. 2. 50
_ _ |a IN-ChTVA |d IN-ChTVA
0 0 |a ஆயுர்வேத ஸாரம் |c இந்நூல் மெ. ஸுந்தரராஜாசார்ய S. V. ராதாகிருஷ்ண சாஸ்த்ரீ இவர்களால் தொகுக்கப் பெற்றது. |n (முதல் பாகம்)
_ _ |a தமிழ்நாடு |b ஆயுர்வேத மஹாமண்டலம் |c 1960
_ _ |a viii, 158 p.
0 _ |a வைத்யசந்திரிகை வெளியீடு
_ _ |a In Tamil
_ 0 |a மருத்துவம் |v ஆயுர்வேதம்
0 _ |a மருத்துவம், ஆயுர்வேத ஸாரம், ஆயுர்வேதம்,
0 _ |a ஸுந்தரராஜாசார்ய, மெ.
0 _ |a ராதாகிருஷ்ண சாஸ்த்ரீ, S. V.
_ _ |8 சரஸ்வதி மஹால் நூலகம்
_ _ |a TVA_BOK_0009418
அரிய நூல்கள் - Rare books
cover image
கருத்து தெரிவிக்க