சிதம்பரக் குறவஞ்சி

சென்னை : தமிழ் நூலகம் , 1949

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

துறை / பொருள் : சிற்றிலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மங்களம் , அதிரூபமோகினி வருதல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க