எட்டையாபுரத் தேவன் : ஒரு நாடோடிக் கதை

ஸ்ரீகண்டன், ரா. ஸ்ரீ.

சென்னை : அமுத நிலையம் லிமிடெட் , 1949

வடிவ விளக்கம் : 32 p.

துறை / பொருள் : கதை

குறிச் சொற்கள் : கரும்புப் பந்தல் , காளை வீர்யம் , புது மணம் , புதுச் சந்தை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க