வியாபாரக் கலைச்சொற்கள்

சுவாமிதாசன் ஜான்

தூத்துக்குடி : வேலாயுதம் பிரிண்டிங் பிரஸ் , 1940

வடிவ விளக்கம் : 15 p.

துறை / பொருள் : Glossary

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க