வர்ணாச்ரம ஆசௌச காண்டம் : ஸ்ரீ வைத்யநாத தீக்ஷீதீயத்தைத் தழுவிய தமிழ்ச் சுருக்கம்

வெங்கடேச சர்மா, நே. ஈ.

மதுரை : மதுரை நூல் மன்றம் , 1953

வடிவ விளக்கம் : viii, 120 p.

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க