கலைக்களஞ்சியம் : தொகுதி மூன்று

சென்னை : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் , 1956

வடிவ விளக்கம் : (xiii), (756+35) 791 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக வெளியீடு

துறை / பொருள் : Encyclopedia

குறிச் சொற்கள் : கட்டடச் சிற்பம் , கட்டாய ராணுவ சேவை , கட்டுவாய்க்கால் , கடல் , கடல் காக்கை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க