கலைக்களஞ்சியம் : தொகுதி ஐந்து

சென்னை : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் , 1958

வடிவ விளக்கம் : (xiv), (750+19) 769 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக வெளியீடு

துறை / பொருள் : Encyclopedia

குறிச் சொற்கள் : சீக்கிய யுத்தங்கள் , சீமை அகத்தி , சீய மொழி , சீரம் , சீவக சிந்தாமணி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க