கலைக்களஞ்சியம் : பத்தாம் தொகுதி - இணைப்புத் தொகுதி பொருட்குறிப்பு அகராதியும் அடங்கியுள்ளது

சென்னை : தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : (xix), (560+165) 725 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழக வெளியீடு

துறை / பொருள் : Encyclopedia

குறிச் சொற்கள் : அகராதிக் கலை , அச்சம் , அசலாம்பிகை அம்மையார் , அடிப்படை உரிமைகள் , அபிதானகோசம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க