என்புருக்கி நோய் : Tuberculosis

Einis, Vladimir.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டு கழகம் , 1968

வடிவ விளக்கம் : [xv], 256 [12] p.

பிற தலைப்பு : tuberclosis

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டு கழக வரிசை எண் 184

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க