ஆசிரிய நிகண்டு (சேந்தன் திவாகரம், பிங்கல நிகண்டு, சூடாமணி, கயாதரம் ஆகிய நிகண்டுகளின் ஒப்புமைப் பகுதிகளுடன்)

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1975

வடிவ விளக்கம் : ii, 590 p.

தொடர் தலைப்பு: வெளியீட்டு எண் : 156

துறை / பொருள் : நிகண்டு

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க