அகத்திய முனிவர் அருளிச்செய்த பரிபாஷைத்திரட்டு

அகத்திய முனிவர்

சென்னை : ஜீலகாருண்யவிலாசம் பிரஸ் , 1909

வடிவ விளக்கம் : 80 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , பரிபாஷைத் திரட்டு ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க