தென் இந்தியா க்ஷேத்ரங்கள்

ஜகதீச அய்யர், பி. வி.

ஸ்ரீ ரங்கம் : ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் பிரஸ்

வடிவ விளக்கம் : iii, 47 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : இராமேசுவரம் கோயில் நந்தி , ஸேதுமாதவர் கோயில் , தர்ப்பசயனம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க