நான்மணிக்கடிகை : மூலமும் பழைய உரையும்

விளம்பிநாகனார்

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 2001

வடிவ விளக்கம் : v, 234 p.

தொடர் தலைப்பு: வெளியீடு : 231

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : யாப்பு , நூற் பொருள் , பழைய உரைகள் , முன்வந்தபதிப்புகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க