உவமான சங்கிரகம் அணியிலக்கண ஆராய்ச்சி

சுந்தரமூர்த்தி, இ.

சென்னை : தமிழ்ப் புத்தகாலயம் , 1981

வடிவ விளக்கம் : (xlvi), 64 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : மொழியும் இலக்கணமும் , அணியும் அலங்காரமும் , இலக்கண தீபம் , சித்திரக் கவிகள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க