மதராசு லோகல் போர்டுகள் சட்ட திட்டங்கள் : 1934 ஜூன் 30 வரைக்கும் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது.

நாயுடு, சி. வி.

திருவள்ளூர் : ராஜேசுவரி அண்டு கம்பெனி , 1934

வடிவ விளக்கம் : (582+6) 588 p.

பிற தலைப்பு : The Madras local boards act

துறை / பொருள் : Law

குறிச் சொற்கள் : மதராசு , மதராஸ் , லோகல் போர்டு , சட்டம் , Madras local boards act

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க