இலக்கண உலகில் புதிய பார்வை : தொகுதி - 2

கோதண்டராமன், பொன்

சென்னை : தமிழ் நூலகம் , 1981

வடிவ விளக்கம் : vi, 112 p.

பிற தலைப்பு : Ilakkana ulakil putiya parvai

துறை / பொருள் : இலக்கணம்

குறிச் சொற்கள் : மொழி வளர்ச்சி , சொல்லாக்க முறைகள் , எழுத்து சீர்திருத்தம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க