தேவ ரிஷி முனி சித்தர்கள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய வைத்திய வாத யோக ஞானசாஸ் திரத்திரட்டு

தேவ ரிஷி முனி சித்தர்கள்

மதுரை : ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாசம் அச்சியந்திர சாலை , 1914

வடிவ விளக்கம் : (256+4+7), 267 p.

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : தூல ஞானம் , சூட்சுமஞானம் , ஞான தண்டகம் , மெய்ஞ்ஞானம் , ஞான சூஸ்திரம் , மவுனஞானம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க