திரிகடுகமும் சிறுபஞ்சமூலமும் : (பழைய உரையுடன்)

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் , 1944

வடிவ விளக்கம் : x, (75+18) 93 p.

தொடர் தலைப்பு: Madras University Tamil series 15

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , பதினெண் கீழ்க்கணக்கு , திரிகடுகம் , சிறுபஞ்சமூலம் , திரிகடுகம் சிறுபஞ்சமூலம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க