ஆசிரிய நிகண்டு

தஞ்சாவூர் : சரசுவதி மகால் நூலகம் , 1988

வடிவ விளக்கம் : (24+53) p.

தொடர் தலைப்பு: வெளியீட்டு எண் : 259 இரண்டாம் பகுதி

துறை / பொருள் : நிகண்டு

குறிச் சொற்கள் : நிகண்டு , வீ. சொக்கலிங்கம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க