பழநி ஸ்ரீ தெண்டாயுதக் கடவுள் பேரில் பதிகம்

வேலுச்சாமிக்கவிராயர்

வடிவ விளக்கம் : 8:00 PM

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : பழநிமலைக் குமரேசர் பதிகம்- பழநிமலைக் குமரேசர் பஞ்சரத்னமாலை-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க