ஆக்ஸ்போர்டின் இந்திய வரலாறு-III

ஸ்மித், வின்சென்ட் ஏ.

சென்னை : தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம் , 1967

வடிவ விளக்கம் : [iv], 624, vii p.

பிற தலைப்பு : The Oxford History of India

தொடர் தலைப்பு: தமிழ் வெளியீட்டுக் கழக வரிசை எண் 137

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க