ஸ்ரீ செளரிராஜப் பெருமாள் பேரில் பக்திரச அருள்வாக்கு பதங்கள் : முதற் பாகம்

மகாலிங்கம், ER.

நாகபட்டணம் : ஸ்காட்டிஷ் பிராஞ்சு அச்சுக்கூடம் , 1919

வடிவ விளக்கம் : 28 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : விநாயகர்துதி , வெண்பா , அனுமார் துதி , காவடிச்சிந்து ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க