பொது விஞ்ஞானம் : ஆறாம் வகுப்புக்குரியது புதிய பாடத்திட்டப்படி

வைத்தியநாதன், R.

சென்னை : வர்தா பதிப்புக் கழகம் , 1966

வடிவ விளக்கம் : viii, 168 p.

துறை / பொருள் : கல்வி

குறிச் சொற்கள் : அறிவியல் , கல்வி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க