மாம்பழக் கொம்மி : திருப்புகழ் காவடிச்சிந்து வர்னமெட்டு

வடிவேலு செட்டியார், ப.

மதராஸ் : சுந்தர விலாச அச்சுக்கூடம் , 1921

வடிவ விளக்கம் : 8 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க