இயற்கைப் பாடம் : நான்காம் வகுப்பு புதிய பாடத்திட்டத்தினைத் தழுவியது

ராமச்சந்திரன், எஸ்.

கோயமுத்தூர் : தி புக் செண்டர் , 1965

வடிவ விளக்கம் : (iii), 87 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : தோட்டம் அமைத்தல் திட்டம் வகுத்தல் , தோட்டத்தை பண்படுத்துதலும் , பாத்திகள் பிரித்தலும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க