ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மியின் அஷ்டோத்தரசத நாமஸ்தோத்ரம் : தமிழ் பதவுரையுடனும் ஸ்ரீ விஷ்ணுபுராணத்திலுள்ள ஸ்ரீஸ்துதி

ஸ்ரீரங்கம் : ஸ்ரீ வாணீ விலாஸ் பிரஸ் , 1925

வடிவ விளக்கம் : 30 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : பக்தி இலக்கியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க