குமரன் தமிழ் வாசகம் : முதற் படிவம் பொதுப்பகுதி

சண்முகம், ந.

சென்னை : ஸி. குமாரசாமி நாயுடு அண்டு சன்ஸ்

வடிவ விளக்கம் : vi, 120 p.

துறை / பொருள் : தமிழ்

குறிச் சொற்கள் : தேசிங்குராஜன் கதை , கர்ன மகாராஜன் சண்டை , பஞ்தந்திரம் , நீதி வெண்பா , திருக்குறள் , திருவேங்கட சதகம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க