உலகை உய்வித்த உத்தமர் : ஒன்பதாம் வகுப்பு

செல்வராசன், பு.

வேலூர் : திருமுருகன் பதிப்பகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : ill. 115 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : ஐசக் நியூட்டன் , இராண்ட்ஐன்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க