நவீன தமிழ்ப் பாடப் புத்தகம் : மூன்றாம் வகுப்பு

சிதம்பர ராமலிங்க பிள்ளை, வி.

திருநெல்வேலி : எஸ். ஆர். சுப்பிரமணியபிள்ளை , 1949

வடிவ விளக்கம் : 72 p.

பிற தலைப்பு : New era Tamil reader

துறை / பொருள் : மொழி

குறிச் சொற்கள் : கல்வி , மொழி , தமிழ்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க