சதுரகீரிமலை அடிவாரத்தின் தென்புறமிருக்கும் மங்கைமாநகரமென்னும் வத்திராயிருப்பில் வாழ்ந்திலங்கும் முத்தாலை அம்மன் சரித்திரம்

சுப்பிரமணிய பிள்ளை

மதுரை : மீனலோசனி அச்சியந்திரசாலை , 1926

வடிவ விளக்கம் : 32 p.

துறை / பொருள் : பக்தி இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : தெய்வம் , வாழிபாடுகள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க